Recht op kennisgeving

Als er sprake is geweest van een datalek die de persoonlijke gegevens van een persoon in gevaar brengt, heeft het individu het recht om binnen 72 uur na de eerste bewustwording van de inbreuk geïnformeerd te worden.

Terug